Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej
Archidiecezji Częstochowskiej


Rekolekcje dla niewiast

Szczęść Boże
Fundacja Nigra Sum, działająca przy Duszpasterstwie Wiernych Tradycji Łacińskiej w Częstochowie organizuje rekolekcje dla niewiast w dniach 15,16,17 września 2023 w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.
Temat rekolekcji: „O potrzebie i korzyściach modlitwy myślnej”.
Sanktuarium jest położone w Wielkopolsce w diecezji włocławskiej.
Licheńskie Sanktuarium to drugi po Jasnej Górze, pod względem liczby przybywających pątników, ośrodek kultu religijnego w Polsce. Sławę zyskało dzięki:
Cudownemu Obrazowi Matki Bożej Licheńskiej, słynącemu łaskami od prawie 200 lat,
Miejscu objawień w pobliskim lesie Grąblińskim,
Źródełku tryskającemu wodą uważaną przez pielgrzymów za cudowną,
Golgocie – usypanej przez pielgrzymów, 25-metrowej kamiennej górze z Drogą Krzyżową,
„Marii Bogurodzicy” – największemu w Polsce, ważącemu 14,7 t, dzwonowi oraz największym w Polsce organom zapewniającym muzyczną oprawę uroczystościom odbywającym się w Bazylice,
Bazylice stanowiącej wotum narodu polskiego na trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa.
Rekolekcje poprowadzi ksiądz Piotr Buda z IBP.
Koszt rekolekcji 400 zł (nocleg, posiłki, zwiedzanie sanktuarium, w tej kwocie zawarta jest również ofiara dla księdza rekolekcjonisty).
Dojazd we własnym zakresie.
Bardzo proszę o kontakt w sprawie rekolekcji na maila nigrasum@tradi.czest.pl.
Aby zapisać się na rekolekcje, należy dokonać przedpłaty w kwocie 300 zł na konto fundacji:
Nigra Sum PL48 1600 1462 1830 3736 4000 0005 WAŻNE!!! tytułem – rekolekcje dla kobiet
W razie rezygnacji z rekolekcji z jakichkolwiek powodów przedpłata nie będzie zwracana (chyba,że z przyczyn od nas niezależnych nie dojdzie do rekolekcji).
Pozostała kwota 100 zł zostanie zebrana na miejscu po zakwaterowaniu.
Zapisy do 15 sierpnia 2023 roku.
W razie pytań proszę dzwonić 695299900
Aneta Klimczak

(opublikowano:30 czerwca 2023)

Kontakt:
ks. Leszek Królikowski IBP
xlkga@wp.pl

Adres do korespondencji:
ul. O. A. Kordeckiego 49
42-226 Częstochowa