Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej
Archidiecezji Częstochowskiej


O Duszpasterstwie

Oficjalna Inauguracja Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej Archidiecezji Częstochowskiej odbyła się 24 grudnia 2016 r. o godz. 22.00 podczas Pasterki w Kościele w kościele p.w. Najświętszego Imienia Maryi przy Al. Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie. Mszę w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego sprawował nasz duszpasterz, ks. Karol Załęski z Instytutu Dobrego Pasterza.

Nasz duszpasterz

Ks. Karol Załęski IBP – święcenia kapłańskie przyjął w dniu Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, 27 czerwca 2014 roku, w kościele p.w. Św. Eligiusza w Bordeaux (Francja), z rąk J.E. Giuseppe Sciacca, biskupa tytularnego Fundi, pełniącego funkcję sekretarza Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej.

Kościół rektoracki

Kościół p.w. Najświętszego Imienia Maryi, znajdujący się przy Al. Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie, został wzniesiony wraz z zabudowaniami szkolnymi (obecne Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza) w latach 1859-62 staraniem SS Mariawitek z ofiar pobożnych ludzi. W 1862 r. został poświęcony przez biskupa Michała Marszewskiego. W 1864 r., w wyniku represji carskich po powstaniu styczniowym, uległ kasacie klasztor SS Mariawitek, a zabudowania szkolne częściowo zostały przeznaczone na urząd naczelnika powiatu.

Kościół pełnił nadal funkcję kościoła szkolnego. Od kwietnia 1901 r. do 1 listopada 1905 z polecenia władz carskich był zamknięty. Od listopada 1905 r. służył na powrót młodzieży gimnazjalnej i wiernym przychodzącym tu na Liturgię. Tutaj też od tego czasu raz w roku biskup kujawsko-kaliski udzielał bierzmowania, a w Wielkim Poście odbywały się rekolekcje dla inteligencji. W latach 1943-1947 pełnił funkcje kościoła parafialnego parafii św. Jakuba Apostoła. Po II wojnie światowej do 1984 r. był kościołem akademickim, a w latach 1957-1988 równocześnie kościołem parafialnym parafii św. Stanisława Kostki.

13 listopada 1988 r. biskup Stanisław Nowak przywrócił kościołowi funkcje kościoła rektorackiego oraz pierwotne wezwanie Imienia Maryi (w miejsce używanego przez pewien czas tytułu Niepokalanego Serca NMP). Kościół jest otwarty dla wiernych przez cały dzień.


Kontakt: ks. Karol Załęski IBP – karol.zet@onet.eu