Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej
Archidiecezji Częstochowskiej


O Duszpasterstwie

Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej Archidiecezji Częstochowskiej powstało 24 grudnia 2016 r. Skupia katolików, którzy pragną budować swoje życie duchowe, rodzinne i społeczne na integralnej wierze katolickiej. Nieprzerwanie bijącym źródłem duchowości katolickiej, i związanej z nią hierarchicznej wizji świata, jest klasyczna liturgia rzymska. Skupia ona w sobie prawie dwa tysiące lat rozwoju wiary i cywilizacji katolickiej oraz jest najpiękniejszą rzeczą po tej stronie nieba, która tworzyła przez wieki zachodnie chrześcijaństwo. Po Soborze Trydenckim papież Św. Pius V ustalił jej ostateczny kształt który ma do dziś. Wokół tej liturgii i sakramentów budujemy nasze życie duchowe. Papież Benedykt XVI w 2007 motu proprio Summorum Pontificum na nowo uregulował jej status w Kościele powszechnym.

Czego uczy nasze Duszpasterstwo?

Duszpasterstwo uczy rozumieć, jaki jest Boży plan względem każdego człowieka i społeczeństwa. Ponieważ nie istnieje katolicyzm odizolowany od świata zewnętrznego, zatem tutaj można poznać jego misję cywilizacyjną, a w naszym konkretnym przypadku jego wspaniały polski rys połączony z wielką kulturą i wspaniałą historią.
Duszpasterstwo uczy hierarchicznej wizji świata, jego sakralnego wymiaru. Źródłem tego jest Królowanie Chrystusa, od którego pochodzi wszelka władza na niebie i na ziemi. Przywracamy zatem należną i najwyższą część Bogu oraz stanowi kapłańskiemu, podkreślamy katolickie posłannictwo ojcostwa, ponad to przywracamy mężczyznom i kobietom świadomość ich właściwych obowiązków w chcianej przez Boga chrześcijańskiej wizji świata. Wszystko to odnajdujemy w tradycyjnej liturgii rzymskiej.

Dla kogo jest Duszpasterstwo?

Duszpasterstwo jest dla wszystkich bez względu na wiek, stan, czy wykształcenie. Wbrew obiegowej opinii nie musisz znać łaciny, ani klasycznej liturgii. Po to jest Duszpasterstwo, abyś wszystko powoli poznał i pokochał. Takie były intencje inicjatorów: nie tylko zaspokojenie swoich potrzeb duchowych, ale otwarcie się na cały Kościół i ukazanie jego bogactwa, jak najszerszej rzeszy wiernych. Staramy się też zawsze zapraszać osoby, które odwróciły się od Boga, a na których Msza Święta w klasycznym rycie rzymskim wywiera niesamowite wrażenie i przyczynia się do ich powrotu na łono Kościoła.


Nasz duszpasterz

ks. Leszek Królikowski IBP

Ks. Leszek Królikowski IBP – święcenia kapłańskie przyjął 30 czerwca 2001 roku z rąk bp Bernarda Tissiera de Mallerais. W Instytucie Dobrego Pasterza od 2006 roku. W naszym Duszpasterstwie posługuje od 15 sierpnia 2021 r.


Kontakt:
ks. Leszek Królikowski IBP
xlkga@wp.pl

Adres do korespondencji:
ul. O. A. Kordeckiego 49
42-226 Częstochowa