Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej
Archidiecezji Częstochowskiej


Nabożeństwa

Porządek Służby Bożej

 

NIEDZIELE I ŚWIĘTA
godz. 13:30 – Msza św. śpiewana

DNI POWSZEDNIE
godz. 7:15 – Msza św. recytowana*
(w niektóre święta dodatkowa msza święta o godz. 19:15 wg ogłoszeń)

Spotkanie formacyjne (wg ogłoszeń)
piątek godz. 18:00
(Dom zakonny Księży Pallotynów ul. Kordeckiego 49)

 

Służba Boża sprawowana jest w kościele p.w. Najświętszego Imienia Maryi, znajdujący się przy Al. Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie, został wzniesiony wraz z zabudowaniami szkolnymi (obecne Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza) w latach 1859-62 staraniem SS Mariawitek z ofiar pobożnych ludzi. W 1862 r. został poświęcony przez biskupa Michała Marszewskiego. W 1864 r., w wyniku represji carskich po powstaniu styczniowym, uległ kasacie klasztor SS Mariawitek, a zabudowania szkolne częściowo zostały przeznaczone na urząd naczelnika powiatu.

Kościół pełnił nadal funkcję kościoła szkolnego. Od kwietnia 1901 r. do 1 listopada 1905 z polecenia władz carskich był zamknięty. Od listopada 1905 r. służył na powrót młodzieży gimnazjalnej i wiernym. W latach 1943-1947 pełnił funkcje kościoła parafialnego parafii św. Jakuba Apostoła. Po II wojnie światowej do 1984 r. był kościołem akademickim, a w latach 1957-1988 równocześnie kościołem parafialnym parafii św. Stanisława Kostki.

13 listopada 1988 r. biskup Stanisław Nowak przywrócił kościołowi funkcje kościoła rektorackiego oraz pierwotne wezwanie Imienia Maryi (w miejsce używanego przez pewien czas tytułu Niepokalanego Serca NMP).

Kościół jest otwarty dla wiernych przez cały dzień.


Kontakt:
ks. Leszek Królikowski IBP
xlkga@wp.pl

Adres do korespondencji:
ul. O. A. Kordeckiego 49
42-226 Częstochowa