Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej
Archidiecezji Częstochowskiej


Rekolekcje adwentowe dla niewiast

Szczęść Boże
Fundacja Nigra Sum, działająca przy Duszpasterstwie Wiernych Tradycji Łacińskiej w Częstochowie organizuje rekolekcje adwentowe dla niewiast w dniach 9,10,11 grudnia 2022 w Sanktuarium Maryjnym w Górce Klasztornej.
Sanktuarium jest położone w Wielkopolsce w diecezji bydgoskiej.
Jest to najstarsze Sanktuarium Maryjne w Polsce. Matka Boża objawiła się w tym miejscu pasterzowi w roku 1079. Dzisiaj miejsce to jest znane z Cudownego Obrazu Matki Bożej Góreckiej oraz studzienki, w której woda z chwilą ukazania się Maryi nabrała cudownych właściwości.
Opiekunami tego miejsca są od 1923 roku Misjonarze Świętej Rodziny.
Rekolekcje poprowadzi ksiądz Karol Załęski z IBP.
Temat rekolekcji: „Niepokalane poczęcie – przygotowanie odkupienia”
Koszt rekolekcji 350 zł ( nocleg + posiłki )
Dojazd we własnym zakresie.
Jeżeli będzie zapotrzebowanie to zorganizujemy transport z Bydgoszczy do Górki Klasztornej (oczywiście za dodatkową opłatą).
Bardzo proszę o kontakt w sprawie rekolekcji na mail nigrasum@tradi.czest.pl.
Aby zapisać się na rekolekcje, należy dokonać przedpłaty w kwocie 250 zł na konto fundacji Nigra Sum:
PL48 1600 1462 1830 3736 4000 0005
WAŻNE: w tytule wpisać „imię i nazwisko z dopiskiem rekolekcje dla kobiet” .
W razie rezygnacji po 15 listopada z rekolekcji z jakichkolwiek powodów przedpłata nie będzie zwracana (chyba,że z przyczyn od nas niezależnych nie dojdzie do rekolekcji)
Aneta Klimczak
(opublikowano:10 października 2022)

Kontakt:
ks. Leszek Królikowski IBP
xlkga@wp.pl

Adres do korespondencji:
ul. O. A. Kordeckiego 49
42-226 Częstochowa