Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej
Archidiecezji Częstochowskiej


Ogłoszenia duszpasterskie

III Niedziela po Objawieniu Pańskim

24 stycznia 2020

  1. W tym tygodniu Służba Boża bez zmian codziennie o godz. 7:00.
  2. W piątek spotkanie formacyjne w Dolinie Miłosierdzia o godz. 18:00
  3. Zapraszamy mężczyzn na warsztaty chorału i pieśni nabożnych. Próby w piątek o godz. 18:00 i w sobotę po porannej mszy do wieczora. Chętnych prosimy o kontakt: tel. 798 179 750 lub komturia.czestochowska@protonmail.com
  4. Za tydzień niedziela Siedemdziesiątnicy i początek Przedpościa

Intencja mszy:
24 I   –
13:30 Dziękczynna Panu Bogu za dar życia Małgorzaty i Doroty
25 I   –
O Boże błogosławieństwo przy budowie i ukończeniu domu
26 I   –
Aby Mikołaj i Nikodem wzrastali w łasce w oczach Boga i u ludzi
27 I   –
Za Ś.P. Janinę, Stanisława i Rafała Pieńkowskich
28 I   –
Za zmarłych z rodziny Głowackich i Janeczek
29 I   –
W intencji Ewy Strojeckiej o łaskę zbawienia i życie wieczne
30 I   –
W intencji rodziny Waszewicz i Boże błogosławieństwo
31 I   –
Za Ś.P. Lucynę i Jana Lewandowskich

 

(opublikowano:26 stycznia 2021)

Kontakt:
ks. Leszek Królikowski IBP
xlkga@wp.pl

Adres do korespondencji:
ul. O. A. Kordeckiego 49
42-226 Częstochowa