Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej
Archidiecezji Częstochowskiej


Ogłoszenia duszpasterskie

II Niedziela po Objawieniu Pańskim

17 stycznia 2020

  1. W tym tygodniu nie będzie Służby Bożej od poniedziałku do piątku włącznie.
  2. Spotkania formacyjnego w piątek w tygodniu nie będzie.
  3. Dzisiaj w sposób szczególny modlimy się o nawrócenie żydów.
Intencja mszy:
17 I   –
O odnowę moralną narodu polskiego
18 I   –
Za duszę Ś.P Janiny i Bolesława – przebłagalna za grzechy.
19 I   –
Za duszę Ś.P Janiny i Bolesława – przebłagalna za grzechy.
20 I   –
Za duszę Ś.P Janiny i Bolesława – przebłagalna za grzechy.
21 I   –
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Marii Mazur
22 I   –
Z duszę Ś.P. Janiny w 14 r. śmierci.
23 I   –
W intencji Bogu wiadomej
24 I   –
Dziękczynna Panu Bogu za dar życia Małgorzaty i Doroty
(opublikowano:17 stycznia 2021)

Kontakt:
ks. Leszek Królikowski IBP
xlkga@wp.pl

Adres do korespondencji:
ul. O. A. Kordeckiego 49
42-226 Częstochowa