Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej
Archidiecezji Częstochowskiej


Ogłoszenia duszpasterskie

XIX Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Święto Macierzyństwa NMP

11 października 2020

  1. Służba Boża w tym tygodniu tylko w poniedziałek.
    W pozostałe dni tygodnia nie będzie mszy.
  2.  W tym tygodniu nie będzie wykładu w Dolinie Miłosierdzia – jest przełożony na przyszły tydzień.
  3.  W sobotę o godz. 18:00 comiesięczne spotkanie ministrantów.
  4. Gdy ktoś chciał należeć do Róży Różańcowej przy naszym Duszpasterstwie to prosimy o kontakt z x.Grzegorzem.
  5. Bractwo Przedmurza zaprasza studentów (mężczyźni) na wędrówkę po Jurze krakowsko-częstochwoskiej w dniach 16-18 X. W programie oprócz integracji m.in. strzelnica, konferencje itp. Koszt 250 zł. Kontakt: bractwo.przedmurza@gmail.com. Tel.798 179 750.
  6. Jeżeli ktoś pragnie wspierać nasze Duszpasterstwo finansowo, to może to uczynić bezpośrednio rzucając na tacę (jeśli nie jest przeznaczona na inny cel) albo poprzez wpłatę na konto naszej fundacji NIGRA SUM.
Intencja mszy: Mocą Imienia Maryi przez wstawiennictwo całego Dworu Niebieskiego i mocą tej Najśw. Ofiary Mszy o potrzebne łaski na ostatnią godzinę śmierci dla dla Emilii Rulik

 

Intencje na ten tydzień:
12 X – Do Boga Ojca za wstawiennictwem Matki Bożej Miłosierdzia i św. Michała Archanioła oraz całego Dworu Niebieskiego za zmarłych teściów Małgorzatę i Ryszarda Florjanów, o skrócenie kar i radość niebie.
13 X – ś+p Anna Tkacz
14 X– Do Boga Ojca za wstawiennictwem Matki Bożej Miłosierdzia, św. Michała Archanioła i całego Dworu Niebieskiego o potrzebne łaski na ostatnia godzinę śmierci syna Michała Florjana
15 X – Do Boga Ojca za wstawiennictwem Matki Bożej Miłosierdzia i sw. Michała Archanioła oraz całego Dworu Niebieskiego za zmarłych rodziców: Irenę, Gerarda Roszlak o ulgę w cierpieniu, szybkie oczyszczenie i łaskę nieba
16 X– Do Boga Ojca za wstawiennictwem Matki Bożej Miłosierdzia i św. Michała Archanioła i całego Dworu Niebieskiego o potrzebne łaski na ostatnia godzinę śmierci dla Tomasza Klich i Krzysztofa Simińskiego
17 X – Do Boga Ojca za wstawiennictwem Matki Bożej Miłosierdzia i całego Dworu Niebieskiego o potrzebne łaski na ostatnią godzinę śmierci dla Moniki i Przemysława Rosińskich oraz wnuków Jakuba, Wojciecha, Jana
18 X – ś+p rodzice Danuta i Witold Strojeccy
(opublikowano:12 października 2020)

Kontakt:
ks. Leszek Królikowski IBP
xlkga@wp.pl

Adres do korespondencji:
ul. O. A. Kordeckiego 49
42-226 Częstochowa