Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej
Archidiecezji Częstochowskiej


Ogłoszenia duszpasterskie

XVIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

4 października 2020
  1. Służba Boża w tym tygodniu: w poniedziałek i wtorek nie będzie mszy świętej.
    We środę przypada Święto MB Różańcowej tego dnia msza święta śpiewana tylko o godz. 19:15.
    W pozostałe dni tygodnia tj. od czwartku do soboty o 7:15.
  2. Duszpasterstwo Tradycji Katolickiej w Sandomierzu zaprasza 7 października na jednodniową pielgrzymkę do Klimontowa z ok. 400-lecia przybycia na ziemię sandomierską cudownej ikony z dzieciątkiem Jezus.
  3.  W październiku w sposób szczególny poświęcony jest nabożeństwu różańcowemu. Zachęcamy od odmawiania całego różańca każdego dnia..
  4. Gdy ktoś chciał należeć do Róży Różańcowej przy naszym Duszpasterstwie to prosimy o kontakt z x.Grzegorzem.
  5. Jeżeli ktoś pragnie wspierać nasze Duszpasterstwo finansowo, to może to uczynić bezpośrednio rzucając na tacę (jeśli nie jest przeznaczona na inny cel) albo poprzez wpłatę na konto naszej fundacji NIGRA SUM.
Intencja mszy: przez wstawiennictwo Królowej Zakonu Serafickiego, św. Franciszka z Asyżu i Wszystkich Świętych Franciszkańskich o potrzebne łaski do życia zgodnego z charyzmatem dla asystentów i członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, a dla zmarłych o życie wieczne

Intencje na bieżący tydzień:

5 X – Do Boga Ojca przez wstawiennictwo Matki Bożej intencja przebłagalna za dusze w czyśćcu cierpiące o oczyszczenie z pozostałych grzechów i rychłe oglądanie Boskiego Oblicza. Szczególnie proszę za duszami, które cierpią z mojej i męża winy. (na wyjeździe)
6 X – ś+p Rafał Pieńkowski (na wyjeździe)
7 X – O litość Boga Ojca nad duszami w czyśćcu cierpiącymi i odpuszczenie im pozostałych kar i przyjęcie do szczęścia wiecznego: męża Jana, rodziców, rodzeństwa, krewnych, przyjaciół. (godz. 19:15)
8 X – Boże Wszechmogący, racz dusze cierpiące uwolnić z czyśćca i udzielić im wiecznego spoczynku. Szczególnie proszę za duszami wszystkich moich i męża dobroczyńców
9 X – Do Boga Ojca prosząc o uwolnienie dusz czyśćcowych z ognia czyśćcowego i dozwolenie im cieszyć się z Nim w niebie. Szczególnie proszę za duszami, które najbardziej potrzebują twojego Miłosierdzia.
10 X – Intencja przebłagalna do Boga Ojca za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Michała Archanioła i całego Dworu Niebieskiego za aborcje w rodzinie Joanny i Jadwigi, Ewy oraz lekarza Tadeusza, położnej Zofii oraz Renaty, Stefanii, Heleny
11 X – o nawrócenie za grzechy popełnione w ciągu całego grzesznego życia Emilii i ekspiację Panu Bogu Najwyższemu

 

(opublikowano:4 października 2020)

Kontakt:
ks. Leszek Królikowski IBP
xlkga@wp.pl

Adres do korespondencji:
ul. O. A. Kordeckiego 49
42-226 Częstochowa