Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej
Archidiecezji Częstochowskiej


Urlop Księdza

W dniach 20 – 27 lipca nie będzie celebracji Mszy św. o godz. 7:15 w dni powszednie.

Celebracja niedzielna o godz. 13:30 pozostaje bez zmian.

(opublikowano: 19 lipca 2020)

Kontakt:
ks. Grzegorz Śniadoch IBP
g.sniadoch@gmail.com

Adres do korespondencji:
ul. O. A. Kordeckiego 49
42-226 Częstochowa