Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej
Archidiecezji Częstochowskiej


Uczestnictwo w Mszach świętych od 17 maja 2020

Od 17 maja na nabożeństwach w kościele rektorackim będzie mogło przebywać na nabożeństwach 23 osoby.
W dalszym ciągu obowiązują zapisy i losowanie na uczestnictwo we Mszy św. niedzielnej według podanych poprzednio zasad.


Kontakt: ks. Karol Załęski IBP – karol.zet@onet.eu