Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej
Archidiecezji Częstochowskiej


Uczestnictwo w Mszach świętych od 17 maja 2020

Od 17 maja na nabożeństwach w kościele rektorackim będzie mogło przebywać na nabożeństwach 23 osoby.
W dalszym ciągu obowiązują zapisy i losowanie na uczestnictwo we Mszy św. niedzielnej według podanych poprzednio zasad.

(opublikowano: 16 maja 2020)

Kontakt:
ks. Grzegorz Śniadoch IBP
g.sniadoch@gmail.com

Adres do korespondencji:
ul. O. A. Kordeckiego 49
42-226 Częstochowa