Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej
Archidiecezji Częstochowskiej


Zarządzenie Kurii Metropolitalnej Częstochowskiej od 25 marca do 11 kwietnia w liturgii.

Stosownie do zarządzenia Kurii Metropolitalnej Częstochowskiej od 25 marca do 11 kwietnia w liturgii może uczestniczyć tylko 5 osób + celebrans.

Ks. Arcybiskup Metropolita udziela na terenie archidiecezji wszystkim katolikom dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św.

https://archiczest.pl/zapowiedzi/dyspensa-od-obowiazku-uczestnictwa-w-mszy-swietej-w-niedziele-i-swieta-nakazane,1585060312.html

***
„Codziennie od godz. 21 można wysyłać na adres mailowy księdza: karol.zet@onet.eu wiadomość o treści Msza św. i podpis osoby pragnącej uczestniczyć we Mszy św. w dzień następny (dni powszednie godz. 7:15, niedziela godz. 13:30). Losowo, bez żadnych względów osobistych, zostanie wybranych 5 osób.
Praktyka ta jest podyktowana troską, aby nikt nie przybywał do kościoła i nie mógł zostać wpuszczony.

Tylko osoby, które otrzymają zwrotny mail, będą mogły uczestniczyć we Mszy św. (wejście do kościoła drzwiami koło zakrystii).

W czasie trwania Mszy św. kościół będzie zamknięty.

W sprawie przyjęcia sakramentów świętych lub innych potrzebach duszpasterskich proszę o kontakt na adres mailowy jak wyżej.

 

Proszę na bieżąco śledzić stronę z ogłoszeniami duszpasterstwa.

(opublikowano:24 marca 2020)

Kontakt:
ks. Leszek Królikowski IBP
xlkga@wp.pl

Adres do korespondencji:
ul. O. A. Kordeckiego 49
42-226 Częstochowa