Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej
Archidiecezji Częstochowskiej


50 osób

Do odwołania liczba osób na wszystkich celebracjach liturgicznych nie może przekroczyć 50 osób.

Obowiązuje kolejność przybycia (z wyjątkiem osób za które, bądź które zamówiły intencję Mszy św.)

(opublikowano:18 marca 2020)

Kontakt:
ks. Leszek Królikowski IBP
xlkga@wp.pl

Adres do korespondencji:
ul. O. A. Kordeckiego 49
42-226 Częstochowa