Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej
Archidiecezji Częstochowskiej


Święto Św. Jana Apostoła i Ewangelisty

27 grudnia – święto Św. Jana Apostoła i Ewangelisty, Msza św. i „chrzest wina” godz. 7:15

(opublikowano: 13 grudnia 2019)

Kontakt:
ks. Grzegorz Śniadoch IBP
g.sniadoch@gmail.com

Adres do korespondencji:
ul. O. A. Kordeckiego 49
42-226 Częstochowa