Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej
Archidiecezji Częstochowskiej


Nabożeństwa do św. Zygmunta Felińskiego

W maju i czerwcu z racji nabożeństw związanych z tymi miesiącami nie ma czwartkowego nabożeństwa do św. Zygmunta Felińskiego.
(opublikowano: 18 maja 2018)

Kontakt:
ks. Grzegorz Śniadoch IBP
g.sniadoch@gmail.com

Adres do korespondencji:
ul. O. A. Kordeckiego 49
42-226 Częstochowa