Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej
Archidiecezji Częstochowskiej


19 marca, w uroczystość Św. Józefa Oblubieńca NMP

19 marca, w uroczystość Św. Józefa Oblubieńca NMP,
Msza św. śpiewana o godz. 19:15
(opublikowano: 11 marca 2018)

Kontakt:
ks. Grzegorz Śniadoch IBP
g.sniadoch@gmail.com

Adres do korespondencji:
ul. O. A. Kordeckiego 49
42-226 Częstochowa