Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej
Archidiecezji Częstochowskiej


5 lutego

5 lutego, w święto św. Agaty Dziewicy i Męczennicy,
po mszy św. o godz. 7:15, poświęcenie chleba i wody.
(opublikowano: 31 stycznia 2018)

Kontakt:
ks. Grzegorz Śniadoch IBP
g.sniadoch@gmail.com

Adres do korespondencji:
ul. O. A. Kordeckiego 49
42-226 Częstochowa