Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej
Archidiecezji Częstochowskiej


14-15 sierpnia

* 14 sierpnia będziemy oczekiwać przed kościołem na pielgrzymkę Tradycji z Warszawy, ok. godz. 17:30
* Msza Wszechczasów będzie na Jasnej Górze o godz. 18:45 w kaplicy Sakramentu Pokuty
……………………………………………………………………………………….
* 15 sierpnia,  w uroczystość Wniebowzięcia NMP msza będzie sprawowana w tej samej kaplicy o godz. 9
* w naszym kościele jak zwykle w święta msza o 13:30
(opublikowano: 9 sierpnia 2017)

Kontakt:
ks. Grzegorz Śniadoch IBP
g.sniadoch@gmail.com

Adres do korespondencji:
ul. O. A. Kordeckiego 49
42-226 Częstochowa