Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej
Archidiecezji Częstochowskiej


Dzień skupienia i inne informacje

(opublikowano: 10 marca 2017)

Kontakt:
ks. Grzegorz Śniadoch IBP
g.sniadoch@gmail.com

Adres do korespondencji:
ul. O. A. Kordeckiego 49
42-226 Częstochowa