Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej
Archidiecezji Częstochowskiej


„Niedziela” o Duszpasterstwie

W częstochowskiej edycji najnowszego numeru tygodnika katolickiego „Niedziela” (4/2017), znajduje się artykuł ks. Karola Załęskiego IBP na temat naszego Duszpasterstwa:
http://www.niedziela.pl/artykul/128976/nd/Duszpasterstwo-wiernych-tradycji

(opublikowano: 21 stycznia 2017)

Kontakt:
ks. Grzegorz Śniadoch IBP
g.sniadoch@gmail.com

Adres do korespondencji:
ul. O. A. Kordeckiego 49
42-226 Częstochowa