Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej
Archidiecezji Częstochowskiej


Życzenia świąteczne

„Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli.” (Mt13,17)

Oto nadszedł dzień w dziejach ludzkości, gdy długo wyczekiwany przez proroków, poszukiwany przez filozofów i umiłowany przez kroczących drogą cnoty, Chrystus – przedwieczny Logos, zapragnął stać się człowiekiem dla naszego zbawienia, wyzwolić nas z niewoli grzechu i wprowadzić do życia wiecznego w swej boskiej chwale.

Niech czas Świąt Narodzenia Pańskiego, będzie dla nas wszystkich okazją do głębokiej refleksji nad Tajemnicą Wcielenia i rozpali w nas na nowo ogień wiary i miłości (por. Łk 12, 49) do Boga i Jego Oblubienicy – Kościoła świętego, abyśmy z większą gorliwością niż o sprawy doczesne, zabiegali o skarby w niebie (por. Mt 6, 20).

Ciepłej, rodzinnej atmosfery Świąt Bożego Narodzenia oraz błogosławionego nowego roku, życzy Państwu Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej Archidiecezji Częstochowskiej.

Gloria in excelsis Deo!

(opublikowano:22 grudnia 2016)

Kontakt:
ks. Leszek Królikowski IBP
xlkga@wp.pl

Adres do korespondencji:
ul. O. A. Kordeckiego 49
42-226 Częstochowa