Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej
Archidiecezji Częstochowskiej


Ogłoszenia duszpasterskie

Niedziela Siedemdziesiątnicy

31 stycznia 2020

 1. W tym tygodniu Służba Boża bez zmian codziennie o godz. 7:00
 2. We wtorek Święto Ofiarowania Pańskiego tj. Matki Boskiej Gromnicznej. Tego dnia będzie dodatkowa msza święta śpiewana o godz. 19:15.
Intencja mszy:
31 I   –
Za Ś.P. Lucynę i Jana Lewandowskich
1 II   –
O Boże błogosławieństwo i łaskę świętości dla Emilki Sienkiewicz
2 II   –
7:00 O łaskę uzdrowienia dla Roberta Przmielewskiego
 
19:15 W intencji Marii Teresy Klinger w 2 r. Chrztu świętego.
3 II   –
O zbawienie, potrzebne siły i laskę Ducha Świętego do życia zgodnego z Wolą Bożą oraz obronę od zła dla Wojciecha
4 II   –
Za zmarłych z rodziny Głowackich, Perków, Zawadzkich, Mysiewców, Urmańskich, Ścisło i Kiersnowskich.
5 II   –
Wynagradzająca Panu Bogu za grzechy Małgorzaty
6 II   –
O łaskę wiary i nawrócenia dla Katarzyny, Wojciecha i Bartosza Kosmalów
7 II   –
Za Ś.P. Jana i Genowefę Jończyk.

 

(opublikowano: 1 lutego 2021)

Ogłoszenia duszpasterskie

III Niedziela po Objawieniu Pańskim

24 stycznia 2020

 1. W tym tygodniu Służba Boża bez zmian codziennie o godz. 7:00.
 2. W piątek spotkanie formacyjne w Dolinie Miłosierdzia o godz. 18:00
 3. Zapraszamy mężczyzn na warsztaty chorału i pieśni nabożnych. Próby w piątek o godz. 18:00 i w sobotę po porannej mszy do wieczora. Chętnych prosimy o kontakt: tel. 798 179 750 lub [email protected]
 4. Za tydzień niedziela Siedemdziesiątnicy i początek Przedpościa

Intencja mszy:
24 I   –
13:30 Dziękczynna Panu Bogu za dar życia Małgorzaty i Doroty
25 I   –
O Boże błogosławieństwo przy budowie i ukończeniu domu
26 I   –
Aby Mikołaj i Nikodem wzrastali w łasce w oczach Boga i u ludzi
27 I   –
Za Ś.P. Janinę, Stanisława i Rafała Pieńkowskich
28 I   –
Za zmarłych z rodziny Głowackich i Janeczek
29 I   –
W intencji Ewy Strojeckiej o łaskę zbawienia i życie wieczne
30 I   –
W intencji rodziny Waszewicz i Boże błogosławieństwo
31 I   –
Za Ś.P. Lucynę i Jana Lewandowskich

 

(opublikowano: 26 stycznia 2021)

Ogłoszenia duszpasterskie

II Niedziela po Objawieniu Pańskim

17 stycznia 2020

 1. W tym tygodniu nie będzie Służby Bożej od poniedziałku do piątku włącznie.
 2. Spotkania formacyjnego w piątek w tygodniu nie będzie.
 3. Dzisiaj w sposób szczególny modlimy się o nawrócenie żydów.
Intencja mszy:
17 I   –
O odnowę moralną narodu polskiego
18 I   –
Za duszę Ś.P Janiny i Bolesława – przebłagalna za grzechy.
19 I   –
Za duszę Ś.P Janiny i Bolesława – przebłagalna za grzechy.
20 I   –
Za duszę Ś.P Janiny i Bolesława – przebłagalna za grzechy.
21 I   –
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Marii Mazur
22 I   –
Z duszę Ś.P. Janiny w 14 r. śmierci.
23 I   –
W intencji Bogu wiadomej
24 I   –
Dziękczynna Panu Bogu za dar życia Małgorzaty i Doroty
(opublikowano: 17 stycznia 2021)

Ogłoszenia duszpasterskie

Uroczystość Świętej Rodziny

10 stycznia 2020

 1. W tym tygodniu Służba Boża codziennie o godz. 7:00.
 2. We środę Święto Chrztu Pańskiego i koniec oktawy Objawienia Pańskiego.
 3. Dzisiaj taca na Seminarium Duchowne.
Intencja mszy:
10 I   –
11:00 – Msza dziękczynna za otrzymane łaski w małżeństwie i rodzinie Zbigniewa i Małgorzaty

13:30 – (Dziękczynna za rok kierownictwa duchowego o. Wawrzyńca)
11 I   –
Za duszę Ireny i Władysława Kużdżynów oraz Heleny
12 I   –
W intencji Dominika i Anny wraz z dziećmi Julią i Klarą
13 I   –
Za Ś.P. Helenę, Stanisława i Ryszarda Knaś
14 I   –
W intencji Panu Bogu wiadomej
15 I   –
O rozwiązanie problemów w życiu Justyny i jej męża
16 I   –
Za Ś.P. Annę Skalik

 

(opublikowano: 11 stycznia 2021)
← nowsze | starsze →

Kontakt:
ks. Grzegorz Śniadoch IBP
[email protected]

Adres do korespondencji:
ul. O. A. Kordeckiego 49
42-226 Częstochowa