Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej
Archidiecezji Częstochowskiej


Sprzątanie starego kościoła Miłosierdzia Bożego

W sobotę, 13 kwietnia od godz. 15 będzie mieć miejsce sprzątanie starego kościoła Miłosierdzia Bożego w Częstochowie przy ul. Kordeckiego. Zainteresowane osoby są proszone o przyniesienie ze sobą wiader, mioteł, mopów, szmatek, grabi, worków, środków czystości.

(opublikowano: 9 kwietnia 2019)

Kontakt:
ks. Grzegorz Śniadoch IBP
g.sniadoch@gmail.com

Adres do korespondencji:
ul. O. A. Kordeckiego 49
42-226 Częstochowa