Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej
Archidiecezji Częstochowskiej


Msza Wszechczasów przed Cudownym Obrazem Matki Boskiej oraz comiesięczne czuwanie Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę

W nocy z 24 na 25 listopada będzie mieć miejsce na Jasnej Górze comiesięczne czuwanie Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę.
O północy odprawiona zostanie Msza Wszechczasów przed Cudownym Obrazem Matki Boskiej.
http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl
(opublikowano: 19 listopada 2017)

Kontakt:
ks. Grzegorz Śniadoch IBP
g.sniadoch@gmail.com

Adres do korespondencji:
ul. O. A. Kordeckiego 49
42-226 Częstochowa