Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej
Archidiecezji Częstochowskiej


Ogłoszenia duszpasterskie

XX Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Św. Łukasza Ewangelisty

18 października 2020
 1. Służba Boża w tym tygodniu codziennie o godz. 7:15
 2. We środę Bractwo Przedmurza zaprasza na spotkanie i wykład pt. Potrzeba heroizmu. Spotkanie będzie miało miejsce w Dolinie Miłosierdzia.
 3. W piątek zapraszam na spotkanie formacyjne do Doliny Miłosierdzie na godz. 18:00.
 4. W sobotę przypada święto św. Rafała Archanioła.
Intencja mszy: ś+p rodzice Danuta i Witold Strojeccy
Intencje na ten tydzień:
19 X – Do Boga Ojca za wstawiennictwem Matki Bożej Miłosierdzia i św. Michała Archanioła i całego Dworu Niebieskiego o potrzebne łaski dla Jadwigi i Alfreda Bartnickich na ostatnia godzinę śmierci oraz dla dzieci Wojciecha i Magdaleny
20 X – ś+p Wojciech Sączek
21 X – Do Boga Ojca jako dziękczynienie za całe dobro i błogosławieństwo jakie nam jest ofiarowane z przeproszeniem za grzechy nasze i dusz w czyśćcu cierpiących nie mających żadnej pomocy z prośba o obfitość łask dla nich
22 X – ibidem (jak 21 X)
23 X – ibidem
24 X – ibidem
25 X – Za Ś.P. Wojciecha Sączek
(opublikowano: 19 października 2020)

Ogłoszenia duszpasterskie

XIX Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Święto Macierzyństwa NMP

11 października 2020

 1. Służba Boża w tym tygodniu tylko w poniedziałek.
  W pozostałe dni tygodnia nie będzie mszy.
 2.  W tym tygodniu nie będzie wykładu w Dolinie Miłosierdzia – jest przełożony na przyszły tydzień.
 3.  W sobotę o godz. 18:00 comiesięczne spotkanie ministrantów.
 4. Gdy ktoś chciał należeć do Róży Różańcowej przy naszym Duszpasterstwie to prosimy o kontakt z x.Grzegorzem.
 5. Bractwo Przedmurza zaprasza studentów (mężczyźni) na wędrówkę po Jurze krakowsko-częstochwoskiej w dniach 16-18 X. W programie oprócz integracji m.in. strzelnica, konferencje itp. Koszt 250 zł. Kontakt: bractwo.przedmurza@gmail.com. Tel.798 179 750.
 6. Jeżeli ktoś pragnie wspierać nasze Duszpasterstwo finansowo, to może to uczynić bezpośrednio rzucając na tacę (jeśli nie jest przeznaczona na inny cel) albo poprzez wpłatę na konto naszej fundacji NIGRA SUM.
Intencja mszy: Mocą Imienia Maryi przez wstawiennictwo całego Dworu Niebieskiego i mocą tej Najśw. Ofiary Mszy o potrzebne łaski na ostatnią godzinę śmierci dla dla Emilii Rulik

 

Intencje na ten tydzień:
12 X – Do Boga Ojca za wstawiennictwem Matki Bożej Miłosierdzia i św. Michała Archanioła oraz całego Dworu Niebieskiego za zmarłych teściów Małgorzatę i Ryszarda Florjanów, o skrócenie kar i radość niebie.
13 X – ś+p Anna Tkacz
14 X– Do Boga Ojca za wstawiennictwem Matki Bożej Miłosierdzia, św. Michała Archanioła i całego Dworu Niebieskiego o potrzebne łaski na ostatnia godzinę śmierci syna Michała Florjana
15 X – Do Boga Ojca za wstawiennictwem Matki Bożej Miłosierdzia i sw. Michała Archanioła oraz całego Dworu Niebieskiego za zmarłych rodziców: Irenę, Gerarda Roszlak o ulgę w cierpieniu, szybkie oczyszczenie i łaskę nieba
16 X– Do Boga Ojca za wstawiennictwem Matki Bożej Miłosierdzia i św. Michała Archanioła i całego Dworu Niebieskiego o potrzebne łaski na ostatnia godzinę śmierci dla Tomasza Klich i Krzysztofa Simińskiego
17 X – Do Boga Ojca za wstawiennictwem Matki Bożej Miłosierdzia i całego Dworu Niebieskiego o potrzebne łaski na ostatnią godzinę śmierci dla Moniki i Przemysława Rosińskich oraz wnuków Jakuba, Wojciecha, Jana
18 X – ś+p rodzice Danuta i Witold Strojeccy
(opublikowano: 12 października 2020)

Ogłoszenia duszpasterskie

XVIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

4 października 2020
 1. Służba Boża w tym tygodniu: w poniedziałek i wtorek nie będzie mszy świętej.
  We środę przypada Święto MB Różańcowej tego dnia msza święta śpiewana tylko o godz. 19:15.
  W pozostałe dni tygodnia tj. od czwartku do soboty o 7:15.
 2. Duszpasterstwo Tradycji Katolickiej w Sandomierzu zaprasza 7 października na jednodniową pielgrzymkę do Klimontowa z ok. 400-lecia przybycia na ziemię sandomierską cudownej ikony z dzieciątkiem Jezus.
 3.  W październiku w sposób szczególny poświęcony jest nabożeństwu różańcowemu. Zachęcamy od odmawiania całego różańca każdego dnia..
 4. Gdy ktoś chciał należeć do Róży Różańcowej przy naszym Duszpasterstwie to prosimy o kontakt z x.Grzegorzem.
 5. Jeżeli ktoś pragnie wspierać nasze Duszpasterstwo finansowo, to może to uczynić bezpośrednio rzucając na tacę (jeśli nie jest przeznaczona na inny cel) albo poprzez wpłatę na konto naszej fundacji NIGRA SUM.
Intencja mszy: przez wstawiennictwo Królowej Zakonu Serafickiego, św. Franciszka z Asyżu i Wszystkich Świętych Franciszkańskich o potrzebne łaski do życia zgodnego z charyzmatem dla asystentów i członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, a dla zmarłych o życie wieczne

Intencje na bieżący tydzień:

5 X – Do Boga Ojca przez wstawiennictwo Matki Bożej intencja przebłagalna za dusze w czyśćcu cierpiące o oczyszczenie z pozostałych grzechów i rychłe oglądanie Boskiego Oblicza. Szczególnie proszę za duszami, które cierpią z mojej i męża winy. (na wyjeździe)
6 X – ś+p Rafał Pieńkowski (na wyjeździe)
7 X – O litość Boga Ojca nad duszami w czyśćcu cierpiącymi i odpuszczenie im pozostałych kar i przyjęcie do szczęścia wiecznego: męża Jana, rodziców, rodzeństwa, krewnych, przyjaciół. (godz. 19:15)
8 X – Boże Wszechmogący, racz dusze cierpiące uwolnić z czyśćca i udzielić im wiecznego spoczynku. Szczególnie proszę za duszami wszystkich moich i męża dobroczyńców
9 X – Do Boga Ojca prosząc o uwolnienie dusz czyśćcowych z ognia czyśćcowego i dozwolenie im cieszyć się z Nim w niebie. Szczególnie proszę za duszami, które najbardziej potrzebują twojego Miłosierdzia.
10 X – Intencja przebłagalna do Boga Ojca za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Michała Archanioła i całego Dworu Niebieskiego za aborcje w rodzinie Joanny i Jadwigi, Ewy oraz lekarza Tadeusza, położnej Zofii oraz Renaty, Stefanii, Heleny
11 X – o nawrócenie za grzechy popełnione w ciągu całego grzesznego życia Emilii i ekspiację Panu Bogu Najwyższemu

 

(opublikowano: 4 października 2020)

Ogłoszenia duszpasterskie

XVII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

27 września 2020

 1. Służba Boża w tym tygodniu bez zmian codziennie o godz. 7:15.
 2. We wtorek przypada Uroczystość Św. Michała Archanioła. Tego dnia będzie dodatkowa Msza Święta o godz. 19:15
 3. W piątek zapraszamy na kolejny wykład do Doliny Miłosierdzia o godz. 18:00.
 4. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota m-ca.
 5. Rozpoczyna się miesiąc październik, w którym w sposób szczególny poświęcony jest nabożeństwu różańcowemu. Zachęcamy od odmawiania całego różańca.
 6. Gdy ktoś chce należeć do Róży Różańcowej przy naszym Duszpasterstwie to prosimy o kontakt z x.Grzegorzem.
 7. Duszpasterstwo Tradycji Katolickiej w Sandomierzu zaprasza 7 października na jednodniową pielgrzymkę do Klimontowa z ok. 100-lecia przybycia na ziemię sandomierską cudownej ikony z dzieciątkiem Jezus.
 8. Jeżeli ktoś pragnie wspierać nasze Duszpasterstwo finansowo, to może to uczynić bezpośrednio rzucając na tacę (jeśli nie jest przeznaczona na inny cel) albo poprzez wpłatę na konto naszej fundacji NIGRA SUM.

Intencje na bieżący tydzień:

27 IX – Za duszę Ś.P. Henryka Guć – intencja od Najbliższych
28 IX – Przebłagalna Panu Bogu za grzechy całego życia Marii.
29 IX – Dziękczynno – błagalna do Boga Ojca za wstawiennictwem Matki Bożej Różańcowej, św. Michała Archanioł i całego Dworu Niebieskiego przez moc Najdroższej Krwi Pana Jezusa o wiarę, nadzieję, miłość, potrzebne łaski dla Marcina z okazji 37 r. urodzin, 11 r. urodzin Stanisława, 9 r. urodzin Julii, 8 r. urodzin Hani i 1 r. urodzin Filipka oraz spokój wieczny dla zmarłych przodków.
30 IX – o miłosierdzie Boże dla ś+p Marianny Mietelskiej
1 X – Do Boga Ojca za wstawiennictwem Matki Bożej Miłosierdzia, św. Michała Archanioła i całego Dworu Niebieskiego o potrzebne łaski dla Agnieszki, Nataszy i Tomasza na ostatnia godzinę śmierci
2 X – Do Boga Ojca przez krew Najdroższą Jezusa Chrystusa za duszami cierpiącymi najbliższymi wybawienia i wejścia do nieba, gdzie za mną i mężem wstawiać się będą, abyśmy też dostąpili oglądania Twego Świętego Oblicza
3 X – Za Teresę Piechurską
4 X – Przez wstawiennictwo Królowej Zakonu Serafickiego, św. Franciszka z Asyżu i Wszystkich Świętych Franciszkańskich o potrzebne łaski do życia zgodnego z charyzmatem dla asystentów i członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, a dla zmarłych o życie wieczne
(opublikowano: 28 września 2020)
starsze →

Kontakt:
ks. Grzegorz Śniadoch IBP
g.sniadoch@gmail.com

Adres do korespondencji:
ul. O. A. Kordeckiego 49
42-226 Częstochowa