Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej
Archidiecezji Częstochowskiej


Ogłoszenia duszpasterskie

II Niedziela po Objawieniu Pańskim

17 stycznia 2020

 1. W tym tygodniu nie będzie Służby Bożej od poniedziałku do piątku włącznie.
 2. Spotkania formacyjnego w piątek w tygodniu nie będzie.
 3. Dzisiaj w sposób szczególny modlimy się o nawrócenie żydów.
Intencja mszy:
17 I   –
O odnowę moralną narodu polskiego
18 I   –
Za duszę Ś.P Janiny i Bolesława – przebłagalna za grzechy.
19 I   –
Za duszę Ś.P Janiny i Bolesława – przebłagalna za grzechy.
20 I   –
Za duszę Ś.P Janiny i Bolesława – przebłagalna za grzechy.
21 I   –
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Marii Mazur
22 I   –
Z duszę Ś.P. Janiny w 14 r. śmierci.
23 I   –
W intencji Bogu wiadomej
24 I   –
Dziękczynna Panu Bogu za dar życia Małgorzaty i Doroty
(opublikowano: 17 stycznia 2021)

Ogłoszenia duszpasterskie

Uroczystość Świętej Rodziny

10 stycznia 2020

 1. W tym tygodniu Służba Boża codziennie o godz. 7:00.
 2. We środę Święto Chrztu Pańskiego i koniec oktawy Objawienia Pańskiego.
 3. Dzisiaj taca na Seminarium Duchowne.
Intencja mszy:
10 I   –
11:00 – Msza dziękczynna za otrzymane łaski w małżeństwie i rodzinie Zbigniewa i Małgorzaty

13:30 – (Dziękczynna za rok kierownictwa duchowego o. Wawrzyńca)
11 I   –
Za duszę Ireny i Władysława Kużdżynów oraz Heleny
12 I   –
W intencji Dominika i Anny wraz z dziećmi Julią i Klarą
13 I   –
Za Ś.P. Helenę, Stanisława i Ryszarda Knaś
14 I   –
W intencji Panu Bogu wiadomej
15 I   –
O rozwiązanie problemów w życiu Justyny i jej męża
16 I   –
Za Ś.P. Annę Skalik

 

(opublikowano: 11 stycznia 2021)

Ogłoszenia duszpasterskie

Najświętszego Imienia Jezus

3 stycznia 2020

 1. W tym tygodniu Służba Boża codziennie o godz. 7:00 z wyjątkiem środy.
 2. Jutro o godz. 17:00 w Dolinie Miłosierdzia Msza św. śpiewana Requiem za Ś.P. Grzegorza Stalę 30 dzień po śmierci.
 3. We wtorek jest wigilia Objawienia Pańskiego. O godz. 17:30 w Dolinie Miłosierdzia będzie uroczyste poświęcenie wody.
  Każdy może przynieść wodę do poświęcenia – tylko raz w roku czyni się to w tak uroczysty sposób.
 4. We środę Uroczystość Trzech Króli tj. Objawienia Pańskiego – tego dnia porządek niedzielny Mszy Św.
  Przed sumą święcimy kredę, kadzidło i mirrę, które po mszy będzie można zabrać do domu.
 5. W piątek o godz. 18:00 w Dolinie Miłosierdzia będzie wykład formacyjny.
Intencja mszy:
3 I   –
13:30 O nawrócenie Bożeny
4 I   –
O boże błogosławieństwo dla rodziny Komaszyło
5 I   –
O Boże błogosławieństwo dla Marcina Zdanowicza
6 I   –
W intencji Lucjana Warysia w 15 r. śmierci
7 I   –
Za dusze w czyśćcu cierpiące
8 I   –
Za kapłanów sprawujących Świętą Ofiarę Krzyża
9 I   –
Dziękczynna za wszelkie dobro i cierpienie ze źródła Bożej łaski
(opublikowano: 4 stycznia 2021)

Ogłoszenia duszpasterskie

Niedziela w Oktawie Bożego Narodzenia

27 grudnia 2020

 1. W tym tygodniu Służba Boża od poniedziałku do czwartku o godz. 7:00. I tak już zostanie. Poranne msze będą odtąd o godz. 7:00. Wszelkie odstąpienie od tej normy będzie podane w niedzielnych ogłoszeniach.
 2. Dziś z okazji święta św. Jana Ewangelisty święcimy wino.
 3. W piątek przypada Święto Obrzezania Pańskiego tj. Nowy Rok i z racji ostatniego dnia Oktawy Bożego Narodzenia jest to święto nakazane i porządek niedzielny mszy.
 4. W piątek Mszę śpiewaną będzie celebrował oraz wygłosi kazanie o. Atanazy, który świecenia kapłańskie przyjął 8 grudnia

 

Intencja mszy:
27 XII –
Za pracowników firmy PROTOS z Czarnego Lasu
28 XII –
Za żywych i umarłych członków i krewnych rodziny Andrzejewicz
29 XII –
O radość nieba dla dziadków Julii i Karola Roszlak, Elżbiety i Stanisława Drażyk
30 XII –
Za Emilię i Adama i ich rodziny – potrzebne łaski.
31 XII –
Przebłagalna Ojcu za grzechy popełnione przez Sylwestra
1 I –
O pomyślność i Bożą opiekę w nowym dla wszystkich członków Duszpasterstwa Tradycji Katolickiej w Częstochowie
2 I –
Przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi o przyjęcie zbawienia dla członków rodziny Andrejewicz, krewnych i powinowatych.
(opublikowano: 28 grudnia 2020)
starsze →

Kontakt:
ks. Grzegorz Śniadoch IBP
[email protected]

Adres do korespondencji:
ul. O. A. Kordeckiego 49
42-226 Częstochowa