f

Biuletyn

Podaj swój adres e-mail aby co jakiś czas otrzymywać biuletyn z aktualnymi informacjami o działalności Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej Archidiecezji Częstochowskiej.

do pobrania:

  1. BIULETYN #1 (21 lutego 2017 r.)
  2. BIULETYN #2 (23 maja 2017 r.)