f

14-15 sierpnia

Sierpień 9, 2017
* 14 sierpnia będziemy oczekiwać przed kościołem na pielgrzymkę Tradycji z Warszawy, ok. godz. 17:30
* Msza Wszechczasów będzie na Jasnej Górze o godz. 18:45 w kaplicy Sakramentu Pokuty
……………………………………………………………………………………….
* 15 sierpnia,  w uroczystość Wniebowzięcia NMP msza będzie sprawowana w tej samej kaplicy o godz. 9
* w naszym kościele jak zwykle w święta msza o 13:30